kovani plastova okna TrutnovOtevření a ventilace ,to aby okno dlouho a dobře fungovalo v neposlední řadě zajistí kování. Vždy se přitom klade důraz na maximální zajištění proti násilnému vniknutí.Povrchová úprava

Je vytvořena na bázi zinkování, chromátování bez šesti mocného chrómu s aplikací nanomolekul a ve finální fázi máčením povrchu ve speciálním akrylátovém laku s dodatečným vytvrzením při 80 °C. Tato progresivní povrchová ochrana poskytuje vysokou odolnost kování proti korozi a mnohonásobně převyšuje požadavky norem RAL RG607/3 a je vhodná do všech klimatických oblastí, včetně oblastí s obsahem mořské soli.

Povrchově se jeví jako jednolitý matně stříbrný povrch bez reflexních optických efektů. Právě tento vnější design nepůsobí rušivým dojmem ani na tmavých odstínech dřevěných konstrukcí.


Vrchní krycí lišta kování

Profilování vrchní krycí lišty umožňuje snížit hmotnost kování při zachování mechanické pevnosti. Tvar krycí lišty dovoluje umístit na závěrové čepy speciální vedení, které podstatně zvyšuje jejich odolnost na ohyb, aniž by toto vedení převyšovalo úroveň kovací drážky křídla.

Uložení a propojování kovacích dílů

Jednotlivé kovací díly jsou v drážce křídla fixovány samoupínacími prvky, které zvyšují odolnost kování proti možnosti násilného vytržení a zjednodušují montáž jednotlivých dílů. Kování je tak možné nejprve kompletně instalovat do kovací drážky a pak následně zajistit vruty. Spojení jednotlivých dílů kovaní je řešeno bez spojovacích elementů a tím je zajištěn jednolitý povrch křídla.polohy kování